Program 

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród

dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom

w

Województwie Kujawsko-Pomorskim w 2023r.

 

Koordynator programu:

dr n. med. Krzysztof Gierlotka, specjalista chorób zakaźnych

 

Adresaci programu:

Osoby powyżej 65. roku życia, nieszczepione przeciwko pneumokokom, u których rozpoznano przewlekły nieżyt oskrzeli lub astmę oskrzelową oraz są zameldowane w samorządach biorących udział w programie.

Cele programu:

Zmniejszenie zapadalności i umieralności na inwazyjne choroby pneumokokowe wśród osób po 65 r.ż. , w szczególności u osób chorych na przewlekły nieżyt oskrzeli i astmę oskrzelową.

Zmniejszenie chorobowości populacji ogólnej dzięki podniesieniu odporności populacyjnej.

Czas trwania programu:

06.04.2022r - 31.12.2023r

 

belka dofinansowano urząd podpis z boku