Program 

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego

 

Koordynator programu:

dr n. med. Krzysztof Gierlotka, specjalista chorób zakaźnych

 

Adresaci programu:

Osoby powyżej 65. roku życia, nieszczepione przeciwko pneumokokom, zamieszkałe na terenie samorządów biorących udział w programie.

Kryteria włączenia:

Osoba przystępująca do Programu musi spełnić wszystkie łącznie kryteria włączenia:

 • wiek powyżej 65 lat w dniu szczepienia,
 • brak wcześniejszego szczepienia przeciw pneumokokom, 
 • brak przeciwwskazań lekarskich, 
 • wyrazić świadomą zgodę na udział w programie, 
 • mieszkać na terenie jednostki samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego przystępującego w danym roku do programu

Kryteria wyłączenia:

Osoba przystępująca do programu nie może spełniać żadnego kryterium wyłączenia:

 • osoby przed 65 rokiem życia
 • osoby zaszczepione przeciw pneumokokom 
 • potwierdzona reakcja anafilaktyczna na jakikolwiek składnik podawanej szczepionki 
 • inne indywidualne przeciwwskazania do szczepień.

Szczepionka

 • Osoby zakwalifikowane do programu, zostaną zaszczepione szczepionką polisacharydową, skoniugowaną 20 walentną (PCV 20) o nazwie handlowej Apexxnar.
 • Schemat szczepienia jest jednodawkowy.

Szczepienie

 • jest bezpłatne i dobrowolne,
 • poprzedzone jest kwalifikacją lekarską
 • odbywa się bezpośrednio po kwalifikacji lekarskiej (w tym samym dniu)

Cel główny programu:

Zmniejszenie ryzyka zachorowania na choroby wywoływane przez Streptococcus pneumoniae o min. 15% w populacji osób po 65 r.ż., objętych programem, zamieszkałych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego poprzez przeprowadzenie skutecznych szczepień przeciwko pneumokokom u osób po 65 r.ż. w roku 2024 r.

Cele szczegółowe:

 1. zmniejszenie o 15% zachorowań na IChP wśród osób po 65 r. ż. z terenu województwa kujawsko-pomorskiego do 2029r.,
 2. zmniejszenie o 15% liczby hospitalizacji z powodu IChP wśród osób po 65 r.ż. z terenu województwa kujawsko-pomorskiego do 2029r.,
 3. zmniejszenie o 15% liczby osób po 65 r. ż leczonych ambulatoryjnie z powodu ostrego zapalenia ucha środkowego (OZUŚ) oraz zapaleniem płuc do 2029r.,
 4. wzrost wśród uczestników programu wiedzy z zakresu chorób wywoływanych przez pneumokoki i profilaktyki zakażeń pneumokokowych w związku z wdrażanymi działaniami edukacyjnymi mierzony na podstawie pre- i post-testu.

Czas trwania programu:

 03-04-2024 do 31-12-2024

 

belka dofinansowano 2024